Shenzhen Tufflexo Machinery Co., Ltd


Due to increasing overseas demand, we recruiting worldwide local sales elites

Tel/WeChat: +86 18507550317

Whatsapp: +852 54173062

Skype: nickljk0755@gmail.com

907-908, Long Sheng Heng Bo Center, Longhua, Shenzhen, China